PeTre Bygg

Ett byggprojekt startar med en vision ett behov hos en beställare. Detta behov ska sen via byggledare, arkitekter, konstruktörer, inköpare, projektledare, arbetsledare osv. tillslut förverkligas av en snickare som slår i en spik sittandes på huk på en ställning 20m över marken. Denna process utförs av många olika personer med olika mål och olika motiv. PeTre-byggs vision är att fokusera på detta samarbete och se till att det fungerar så effektivt som möjligt. Målet är att leverera en produkt som uppfyller beställarens behov till rätt kostnad.