Hem

Ett byggprojekt är en avancerad process med väldigt många personer med olika motiv och olika mål som ska producera en produkt. En vision ett behov från en beställare, som via byggledare, arkitekter, inköpare, platschefer osv. ska uppfyllas av en snickare som slår i en spik på en ställning 20m över marken. Att få denna process att fugera så effektivt som möjligt sätter vi i PeTre bygg i centrum.